Datum: 17.01.2014

Vložil: hv

Titulek: církev bratrská

Určitá společenství možná znovu přijdou do módy
rozhvor se Zdeňkem VojtíškemJe církev ve své klasické podobě stále potřeba?
Myslím, že dokonce stále více. Společenství lidí rozdílného věku, postavení, vzdělání nebo zájmů je méně a méně. Individualismu, o němž jsem hovořil před chvílí, se asi dříve nebo později přesytíme a určitá společenství možná znovu přijdou do módy. Je jen otázka, která církevní společenství přežijí, tedy která nastaví správnou míru přijatelnosti pro své okolí (aniž by ovšem zapřela své poslání) a správnou míru jinakosti (aby dokázala oslovovat).
Jakým směrem by se mohla nebo měla přetvářet?
Myslím, že u nás je v církvích hodně „černých pasažérů“, tedy lidí, kteří se rádi vezou, ale „neplatí“ svou aktivitou ve prospěch společenství i lidí mimo ně. Snad by pro začátek stačilo trvat na tom, že tento přístup nemá nic společného s důrazem na „pouhou milost“ a že se autobus, v němž „černí pasažéři“ převažují, nutně musí zastavit, i kdyby se pan farář, jeho rodina a staršovstvo upracovali.
Ze své poradenské praxe máte patrně zkušenost s lidmi, kteří zažili vyloučení z církevních společenství. Myslíte si, že by měly být církve tolerantnější?
Každá církevní tradice odráží trochu jinou část evangelia. Církve s tuhou kázní a s možností vyloučení „zvěstují“ závažnost evangelia (a ocitají se tak v nebezpečí zákonictví a podpory pokrytectví), církve, které se zřekly sankcí, „zvěstují“ víru v evangelijní svobodu (a riskují ztrátu „slanosti“ a rozmlžení hranice toho, jaké jednání je křesťanské). Na obou koncích škály a při každém necitlivém působení bez ohledu na motivy a okolnosti vzrůstá nebezpečí pastoračních problémů. Neřekl bych, že problém je v toleranci, spočívá spíš v pohodlné neochotě být empatický na jedné, anebo v pohodlné lhostejnosti na druhé straně.
Rozhovor vedla Magdaléna Živná
Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D. (1963) je vedoucím Katedry religionistiky na HTF UK, docentem religionistiky na ETF UK, spoluzakládal religionistický čtvrtletník Dingir. Působil také jako kazatel Církve bratrské.

Přidat nový příspěvek