1. listopadu 2018

31.10.2018 19:36

Heslo měsíce: Viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. Zj 21,2

Vzdám ti chválu ve velikém shromáždění a budu tě chválit před početným lidem. Ž 35,18

Každý jazyk nechť vyzná k slávě Boha Otce: Ježíš Kristus jest Pán. Fil 2,11