1. prosince 2018

30.11.2018 21:58

Ať říkají stále: "Bůh je velký" ti, kdo milují tvou spásu. Žalm 70,5

Celý zástup lidu se radoval nad všemi skvělými činy, které Ježíš konal. Lukáš 13,17 P