1. října 2018

01.10.2018 19:56

Heslo měsíce: Před sebou máš, Panovníku, všechny moje tužby a můj nářek utajen ti není. Žalm 38,10

Vlídnost Panovníka, Boha našeho, buď s námi. Upevni nám dílo našich rukou, dílo našich rukou učiň pevným! Žalm 90,17

Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce. Jan 15,5