1. srpna 2018

01.08.2018 14:23

Heslo měsíce: Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. 1.Janova 4,16

Hospodinu nemůže nic zabránit, aby zachránil ať skrze mnoho nebo skrze málo. 1.Samuelova 14,6

Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít. Marek 11,24