10. března 2019

09.03.2019 18:31

Invocavit:Vzývati mne bude a vyslyším jej. Žalm 91,15

Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy. 1.Janova 3,8b

Když jsem mlčel, byl jsem sžírán do kostí, dnem i nocí mne tížila tvá ruka. Konečně jsem se ti přiznal ke špatnosti. Žalm 32,3.4.5 

Je radost před anděly Božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání. Lukáš 15,10