10. července 2019

09.07.2019 20:35

Když se začalo hrát na pozouny a cymbály a jiné hudební nástroje, chválili Hospodina, protože je dobrý a že jeho milosrdenství je věčné. Boží dům naplnila Hospodinova sláva. 2.Paralipomenon 5,13.14

Budete moci pochopiti se všemi svatými, která jest šířka a délka i výše a hloubka, i poznati Kristovu lásku, převyšující každé poznání, abyste byli naplněni ve veškerou plnost Boží. Efezským 3,18-19 S