10. října 2018

09.10.2018 19:56

Proč s Bohem vedeš spor? Že svými slovy neodpovídá? Bůh přece promluví jednou i podruhé, a člověk to nepostřehne. Jób 33,13-14

I řekli učedníci vespolek: "Zdaliž srdce naše v nás nehořelo, když mluvil nám na cestě a otvíral nám písma?" Lukáš 24,32 K