11. března 2019

11.03.2019 10:56

Procítiv Jákob ze sna svého, řekl: V pravdě Hospodin jest na místě tomto, a já jsem nevěděl. 1.Mojžíšova 28,16 K

Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy! 2.Korintským 6,2