11. července 2019

10.07.2019 20:12

Onť bude souditi mezi národy. I zkují meče své v motyky, a oštípy své v srpy. Izaiáš 2,4 K

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení. Lukáš 2,14