11. dubna 2019

11.04.2019 08:16

Hospodin je dobrotivý, přímý, proto ukazuje hříšným cestu. Žalm 25,8

Petr přistoupil k Ježíšovi a řekl mu: "Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Snad až sedmkrát?" Ježíš mu odpověděl: "Pravím ti, ne sedmkrát, ale až sedmdesátkrát sedmkrát." Matouš 18,21-22