11. května 2018

10.05.2018 21:09

Díky ti vzdáváme, Bože, neboť tvé divy mluví o tom, že jméno tvé je blízko. Žalm 75,2 

Vy jste vyvoleni, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. 1.Petrova 2,9