11. května 2019

10.05.2019 16:31

Obratiž Hospodin tvář svou k tobě, a dejž tobě pokoj. 4.Mojžíšova 6,26 K

Pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Filipským 4,7