11. ledna 2019

10.01.2019 18:06

Naplnils mé srdce větší radostí, než pociťují ti, jejichž obilí a víno se urodilo. Žalm 4,8 

Těm, kteří jsou bohatí v tomto věku, přikazuj, ať nejsou pyšní a nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž v Boha, který nás štědře opatřuje vším, co potřebujeme. 1.Timoteovi 6,17