11. října 2018

10.10.2018 19:35

Toto praví Hospodin: "Ať se moudrý nechlubí svou moudrostí, ať se bohatýr nechlubí svou silou, ať se boháč nechlubí svým bohatstvím. Chce-li se kdo něčím chlubit, ať se chlubí, že je prozíravý a zná mne." Jeremiáš 9,22-23

Myslí-li si někdo, že je něco, a přitom není nic, klame sám sebe. Každý ať zkoumá své vlastní jednání. Galatským 6,3-4