11. srpna 2018

10.08.2018 20:50

Panovníku, chci ti mezi lidmi vzdávat chválu, mezi národy ti budu zpívat žalmy. Žalm 57,10

Všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích Božích! Skutky 2,11