11. února 2018

11.02.2018 20:47

Běda těm, kdo své záměry skrývají hluboko před Hospodinem, v temnotách konají své činy a říkají: "Kdopak nás vidí a kdo o nás ví?" Izaiáš 29,15

Každý, kdož jest z pravdy, slyší hlas můj. Jan 18,37 K