12. března 2019

11.03.2019 19:46

Nebudeš dychtit po ženě svého bližního. 5.Mojžíšova 5,21

Láska neudělá bližnímu nic zlého. Římanům 13,10