12. dubna 2019

12.04.2019 19:44

Bože, zase mě z propasti země přivádíš nazpět. Ty mě stále činíš větším, útěchou mě zahrnuješ. Žalm 71,20-21

Není vůle vašeho Otce v nebesích, aby zahynul jediný z těchto maličkých. Matouš 18,14