12. května 2018

11.05.2018 20:49

Rozvlažím duši ustalou, a všelikou duši truchlou nasytím. Jeremiáš 31,25 K

Když byl u stolu v domě Léviho, stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky mnoho celníků a jiných hříšníků. Marek 2,15