12. května 2019

11.05.2019 19:58

Jubilate: Plésej Hospodinu všecka země! Žalm 66,1

Kdo je v Kristu, je nové stvoření; co je staré, pominulo, hle, je tu nové! 2.Korintským 5,17

Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení, zná se k těm, kteří se k němu utíkají. Nahum 1,7

Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých; jsme bezradni, ale nejsme v koncích. 2.Korintským 4,8