12. října 2108

12.10.2018 13:18

Budete jísti chléb svůj do sytosti a přebývati budete bezpečně v zemi své. 3.Mojžíšova 26,5 K

Já jsem přišel, abyste měli život a měli ho v hojnosti. Jan 10,10