12. srpna 2018

11.08.2018 21:41

11. neděle po sv. Trojici: Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. 1.Petrova 5,5

Těla svého nastavuji bijícím, a líce svého rvoucím mne, tváři své neskrývám od pohanění a plivání. Izaiáš 50,6 K

Ježíš trpěl venku za branou. Vyjděme tedy s ním za hradby, nesouce jeho potupu. Židům 13,12-13