12. února 2018

11.02.2018 20:48

Z vichrů si činíš své posly, z ohnivých plamenů sluhy. Žalm 104,4

Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázaly se jim ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; všichni byli naplněni Duchem svatým. Skutky 2,2-4