13. dubna 2019

12.04.2019 19:44

Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu. Přísloví 15,1

Blahoslavení, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni Božími syny. Matouš 5,9