13. května 2019

12.05.2019 20:01

Od východu slunce až na západ jeho veliké bude jméno mé mezi národy, praví Hospodin zástupů. Malachiáš 1,11 K

Každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán. Filipským 2,11