13. ledna 2019

13.01.2019 11:45

Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Ř 8,14

V maličkém hněvě skryl jsem tvář svou na maličko před tebou, ale v milosrdenství věčném slituji se nad tebou, praví vykupitel tvůj Hospodin. Iz 54,8 

Neuvědomuješ si, že dobrotivost Boží tě chce přivést k pokání? Ř 2,4