13. října 2018

12.10.2018 14:51

Předstupme s díky před jeho tvář a radostně pějme mu chválu. Neboť Bůh velký je náš Pán. Žalm 95,2-3 

Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista Ježíše, a tak svorně jedněmi ústy slavili Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista. Římanům 15,5-6