14. března 2019

13.03.2019 20:02

Jsem druhem všech, kteří se tě bojí a tvých ustanovení se drží. Žalm 119,63

Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte. Koloským 3,16