14. července 2019

12.07.2019 16:12

4. neděle po sv. Trojici: Jedni druhých břemena neste a tak plňte zákon Kristův. Galatským 6,2 K

Zachovej nás při životu, ať jméno tvé vzýváme. Žalm 80,19 K

Ježíš řekl slepému: Prohlédni! Tvá víra tě uzdravila. Ihned prohlédl, šel za ním a oslavoval Boha. Lukáš 18,42-43