14. května 2018

13.05.2018 19:43

Země je plná milosti Boží. Žalm 33,5 

Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Matouš 5,44-45