14. ledna 2019

13.01.2019 20:04

Budou mým lidem a já jim budu Bohem, neboť se ke mně navrátí celým srdcem. Jeremiáš 24,7

To je ta zvěst, kterou Bůh poslal synům izraelským, když vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je Pánem všech. Skutky 10,36