14. listopadu

13.11.2018 09:07

Nebesa, vydejte krůpěje shůry, ať kane z oblaků spravedlnost; nechť se otevře země a urodí se spása a spravedlnost vyraší s ní. Já, Hospodin, to stvořím. Iz 45,8

Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy! 2.Kor 6,2