15. března 2019

15.03.2019 19:40

platňujte právo a spravedlnost, vysvobozujte oloupeného z rukou utiskovatele, netýrejte bezdomovce, sirotka a vdovu, nedopouštějte se násilí. Jeremiáš 22,3

Žijte jako děti světla; ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Efezským 5,8-9