15. července 2019

14.07.2019 20:02

Hospodin, váš Bůh, vás zkouší, aby poznal, zdali ho milujete celým svým srdcem a celou svou duší. 5.Mojžíšova 13,4

Víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. Římanům 5,3-4