15. dubna 2019

15.04.2019 17:29

Což nám nenavrátíš život, aby se tvůj lid z tebe radoval? Žalm 85,7

I vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme. Jan 16,22