15. listopadu 2018

14.11.2018 21:20

Hospodin je síla svého lidu. Žalm 28,8

Díky Bohu, jenž nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista! 1.Korintským 15,57