15. září 2018

15.09.2018 08:42

Přichází náš Bůh a nemlčí. Žalm 50,3 

Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu. Židům 1,1-2