16. dubna 2018

15.04.2018 17:23

Před očima Hospodinovýma jsou cesty člověka. Přísloví 5,21 K

Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne. Jan 10,14