16. dubna 2019

15.04.2019 17:30

O Bože můj, ty znáš mou bláhovost, a nejsou skryty před tebou mé hříchy. Žalm 69,6 

Vysvoboď nás od zlého. Matouš 6,13