16. května 2019

16.05.2019 09:57

Hospodin je podivuhodný ve svém úradku, veliký ve své pohotové pomoci. Izaiáš 28,29

Ježíš jim řekl: "Což jste nikdy nečetli v Písmech: Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným?" Matouš 21,42