16. listopadu 2018

15.11.2018 21:35

Nikdo není skálou jako náš Bůh. 1.Samuelova 2,2

Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Matouš 7,24