16. září 2018

15.09.2018 16:24

16. neděle po sv. Trojici: Kristus zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu. 2.Timoteovi 1,10

Navrať se, Hospodine! Až pokud? Měj soucit se svými služebníky! Žalm 90,13 

Nyní máte zármutek. Uvidím vás však opět, vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme. Jan 16,22