17. března 2019

16.03.2019 14:19

Den modliteb za utlačované a pronásledované křesťany

Reminiscere: Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine. Žalm 25,6

Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Římanům 5,8

Otec seznámí s tvou věrností své syny. Izaiáš 38,19

Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně; neboť takovým patří království nebeské. Matouš 19,14