17. dubna 2019

16.04.2019 19:22

Kdo člověku vládne spravedlivě, ten, kdo vládne v Boží bázni, je jak jitřní světlo při východu slunce. 2.Samuelova 23,3-4

Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. Matouš 5,14