17. května 2018

16.05.2018 15:30

Pán se nachýlí k prosbě bezradných a přestane odmítat jejich modlitbu. Žalm 102,18 

Celník zůstal stát vzadu a neodvažoval se ani pozdvihnout oči k nebi, ale bil se v prsa a říkal: "Bože, buď milostiv mně hříšnému." Říkám vám: Celník se vrátil domů ospravedlněn, farizeus však ne. Lukáš 18,13-14