17. května 2019

17.05.2019 22:13

Hospodin svým andělům vydal příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil. Žalm 91,11-12

Což není každý anděl duchem, vyslaným k službě těm, kdo mají dojít spasení? Židům 1,14