17. listopadu 5018

17.11.2018 17:31

Dny tvého smutku skončily. Izaiáš 60,20

Bůh jim setře každou slzu z očí. Zjevení 7,17