18. dubna 2019

17.04.2019 21:34

Člověk se dívá očima, Hospodin však hledí srdcem. 1.Samuelova 16,7

I obrátiv se Pán, pohleděl na Petra. I rozpomenul se Petr na slovo Páně, kterak jemu byl řekl: Že prve než kohout zazpívá, třikrát mne zapříš. I vyšed ven Petr, plakal hořce. Lukáš 22,61-62 K