18. listopadu 2018

17.11.2018 17:32

25. neděle po sv. Trojici: Všichni se musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým. 2.Kor 5,10

Mne oslaví ten, kdo přinese oběť díků, ten, kdo jde mou cestou; tomu dám zakusit Boží spásu. Ž 50,23

Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. 1.Tes 5,18